Szybki kontakt: +48 693-603-020

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Beneficjent: Image Produkcja Piotr Walczak
Tytuł Projektu: „Rozwój działalności eksportowej firmy IMAGE PRODUKCJA Piotr Walczak.”
Cele i efekty realizacji projektu: Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności firmy IMAGE PRODUKCJA na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży meblarskiej oraz Marki Polskiej Gospodarki.
Wartość Projektu: 383 200,00 PLN
Wkład Funduszy Unijnych: 306 560,00 PLN